Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 63/2019 z 10 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Kompleksu Rekreacyjno –
Sportowego przy ul. Kwiatowej w Jaśle.
11.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 62/2019 z 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej.
29.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 61/2019 z 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
konkursu ofert na wyłonienie dodatkowego realizatora w 2019 r.
Programu polityki zdrowotnej na lata 2017 – 2019 obejmującego
szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego
ryzyka powyżej 60 roku życia.
26.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 60/2019 z 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
26.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 59/2019 z 23 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia głosowania na
projekty zgłoszone w ramach Jasielskiego Budżetu
Obywatelskiego.
23.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 58/2019 z 8 sierpnia 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
22.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 57/2019 z 2 sierpnia 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
22.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 56/2019 z 31 lipca 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
22.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 55/2019 z 31 lipca 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej
22.08.2019 więcej
Zarządzenie Nr 54/2019 z 30 lipca 2019 r.
w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny spełniania
przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości w Jaśle
– utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Jaśle – etap
II” w ramach projektu pn. „Tworzenie warunków do rozwoju
przedsiębiorczości w Jaśle”, oś priorytetowa I
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.3 Promowanie
przedsiębiorczości, typ projektu Inkubatory
przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz do badania
i oceny ofert,
02.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się